Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας: έκκληση για άρση των εμποδίων


Επιστολή προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠΕΚΑ απέστειλε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), σχετικά με την απαγόρευση εγκατάστασηςφωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται χιλιάδες επενδύσεις.
Ολόκληρη η επιστολή του ΣΕΦ:
Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ψηφίστηκε ο Ν.4015/2011, το άρθρο 21 του οποίου προσπάθησε να δώσει διέξοδο σε πολλούς αγρότες λόγω των υφιστάμενων αγκυλώσεων που σχετίζονται με τις γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
Ατυχώς, η ψηφισθείσα διάταξη διατυπώθηκε κατά τρόπο που δημιούργησε ένα νέο μεγάλο πρόβλημα και συγκεκριμένα ακύρωσε τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας, όπως προέβλεπε ο Ν.3851/2010.

Ενώ το ψηφισθέν άρθρο προσπαθεί να λύσει πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση ακινήτων σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, στην πράξη ακυρώνει τις πρόνοιες του Ν.3851/2010 που επιτρέπει την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας και σε ποσοστό έως 1% επί της συνολικής αγροτικής έκτασης κάθε Νομού.
Με την τροπολογία, αίρεται πρακτικά αυτή η δυνατότητα αφού τίθεται ως προϋπόθεση η έκδοση μιας ΚΥΑ(που καθυστερεί εδώ και χρόνια).
Παρά την ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, αρκετές Περιφέρειες αρνούνται να εκδώσουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, θεωρώντας πως η εγκύκλιος δεν ανταποκρίνεται στο γράμμα του νόμου.
Αποτέλεσμα είναι ότι ακυρώνονται στην πράξη χιλιάδες επενδύσεις φωτοβολταϊκών και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο μέρος των δρομολογηθέντων έργων για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις μετά την ψήφιση του Ν.3851/2010.
Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει ακόμη και έργα για τα οποία έχουν γίνει παραγγελίες του εξοπλισμού και εκκρεμεί απλώς η έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία όμως δεν μπορεί πλέον να δοθεί.
Συνέπεια είναι, μεταξύ άλλων, η βαρύτατη οικονομική ζημία που υφίστανται χιλιάδες επενδυτές (τα ήδη πραγματοποιηθέντα έξοδα ανέρχονται σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια, ενώ η συνολική μακροχρόνια ζημία ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια), αλλά και η σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς, με κίνδυνο να μην είναι εφικτή πλέον η επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ ως το 2020.
Προκειμένου να διευθετηθεί οριστικά το θέμα, ο ΣΕΦ ζητά την επείγουσα κατάθεση σχετικής τροπολογίας η οποία να προβλέπει τα εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, περιπτώσεις β’ έως και ε’, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τη παράγραφο 37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 9 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν.2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»
Η διαφορά με την ψηφισθείσα διάταξη είναι ότι εκείνη περιλάμβανε και την περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, την περίπτωση δηλαδή που αφορά στις ΑΠΕ.
Επειδή πιστεύουμε ότι δεν ήταν στις προθέσεις του νομοθέτη να θέσει αναίτια εμπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και να τορπιλίσει τις πρόνοιες του Ν.3851/2010, ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας για να λυθεί το θέμα αυτό που θίγει χιλιάδες επενδυτές και έχει αναστατώσει την αγορά.
Παράλληλα, θα πρέπει να απλοποιηθεί η διαδικασία έγκρισης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκώνσε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, δεδομένου ότι σε καμία περίπτωση δεν καλύπτεται το θεωρητικό όριο του 1% επί της συνολικής αγροτικής έκτασης κάθε Νομού και συνεπώς το στάδιο αυτό είναι επί της ουσίας χωρίς νόημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου